Christine Forsbäck

Godkänd revisor

Christine tog Civilekonomexamen 1993 och har sedan hösten -94 arbetat på revisionsbyråerna PwC, KPMG och  därefter 19 år på LR Revision & Redovisning Norr innan EC Revision startades 2021. Hon blev godkänd revisor 2003. Christine jobbar med allt från revision, bokslut, skatter och rådgivning. Hon har många års erfarenhet av att jobba som uthyrd konsult i samband med månadsbokslut, årsbokslut och koncernredovisning i stora företag. Hon har även varit projektledare i samband med konvertering till komponentredovisning av fastigheter i K3. Under ca 12 år har hon arbetat som revisorsassistent i kommunala fastighetsbolag. Christine har kunskaper inom omstruktureringar i företag och stort intresse för skattefrågor.

Erika Öberg

Auktoriserad revisor

Efter att ha studerat till Civilekonom vid Mälardalens Högskola och Luleå Tekniska Universitet, började Erika år 2002 på LR Revision & Redovisning.
Hon blev Auktoriserad redovisningskonsult 2009 och 2018 blev hon Auktoriserad revisor.
Erika  har de senaste åren arbetat främst med revision i små och medelstora företag. Hon har även många års erfarenhet av redovisning, bokslut och rådgivning.
Erika har under åren haft många uppdrag där allt arbete sker ute hos kunden. Erika har också parallellt med jobbet på LR, under några år drivit eget företag inom personlig assistans.