Bokslut och årsredovisning

Bokslutet är ett viktigt beslutsunderlag både för er och era affärskontakter. Vi kan hjälpa till med den viktiga planeringen, göra analyser och beräkna effekter av olika alternativ så att företaget kan presentera ett rättvisande bokslut. Vi kan också fungera som rådgivare i olika bokslutstekniska frågor.


Reglerna kring årsredovisning är många och i ständig förändring. Vi hjälper er ta fram en korrekt årsredovisning som följer god redovisningssed och ger en bra beskrivning av företagets verksamhet.