Ekonomikonsult

Har ni inte behov av en ekonom på heltid eller behöver extra hjälp under en period, kan vi vara ert stöd. Vi kan komma ut till er för att stötta er ekonomifunktion med tex månadsrapporter och analyser.


Vi har många års erfarenhet av att biträda vid månadsbokslut och koncernredovisning på stora företag. Vi kan hjälpa till med olika utredningar eller annat ni behöver ha hjälp med.